Het Overlegcomité van 30 oktober nieuwe maatregelen getroffen omwille van de toename van de verspreiding van het coronavirus.

Momenteel heeft de dienstencheque-sector de machtiging van de federale en regionale overheden gekregen om hun activiteiten verder te zetten. De huishoudhulpen mogen hun werk aan huis blijven uitvoeren mits naleving van de veiligheidsmaatregelen en onze strijkcentrales blijven open maar zijn gesloten voor het publiek (afhaalpunt in de ingang).

Gezien de huidige situatie is het onontbeerlijk dat éénieder zijn rol speelt om de gezondheid van ons allen te vrijwaren.
Van in het begin van deze gezondheidscrisis hebben wij de nodige voorzorgen genomen zodat de maatregelen strikt opgevolgd zouden worden door onze huishoudhulpen op de werkvloer:
Wij vragen hen het veiligheidsmateriaal te dragen dat ze ter beschikking krijgen : mondmaskers; hangel; papier zakdoeken ; handschoenen.

Ons personeel:

  • is verplicht een mondmasker te dragen wanneer de afstandsvoorschriften (1,5 m) niet gerespecteerd kunnen worden.
  • Ons personeel is verplicht ons dadelijk te verwittigen in geval van ziekte, ervaring van symptomen van het coronavirus of contact met een besmet persoon. Indien dit het geval zou zijn, bent u reeds op de hoogte gebracht en werden de prestaties van uw huishoudhulp  geannuleerd.

Als klant:

  • Verwittig dadelijk uw kantoor bij ervaring van symptomen ziekte of quarantaine.
  • Verlucht de ruimten goed vóór de komst van uw huishoudhulp en tijdens de uitvoering van haar werk.
  • Zorg ervoor dat de huishoudhulp zich regelmatig de handen kan wassen en over een propere handdoek kan beschikken.
  • Vermijd het contact met uw huishoudhulp terwijl het werk wordt uitgevoerd. Indien mogelijk zal de huishoudhulp alleen in een ruimte werken. Indien dit niet kan, moet u steeds 1,5 m afstand van elkaar houden.
  • Gebruik bij voorkeur elektronische Dienstencheques. Indien u nog papieren Dienstencheques gebruikt, vragen wij u deze op voorhand klaar te maken.

Het spreekt voor zich dat het uiterst belangrijk is dat wij op uw vlotte samenwerking kunnen rekenen en wij danken u hiervoor bij voorbaat.

Blijf goed zorg dragen voor jezelf en je naasten !