Home

Poets- en strijkcentrale met dienstencheques.

De dienstencheques: een professionele huishoudhulp.

 

De voordelen

Voor de gebruiker:
  •  De aankoop van dienstencheques geeft rechtop een belastingvermindering van 30% van de totale waarde van de dienstencheques.
    • Een dienstencheque van € 9 kost u dus uiteindelijk maar € 6,30.
  • De werknemer is gedekt bij een ongeval, wat niet het geval is bij zwartwerk.
    • U draagt rechtstreeks bij tot het creëren van jobs.
Voor de werknemer:
  • Dankzij een ECHTE arbeidsovereenkomst, geniet hij van alle sociale voordelen die daaraan verbonden zijn:

  - sociale bescherming;
  - pensioenbijdrage;
  - vakantiegeld;
  - gewaarborgd loon bij ziekte of arbeidsongeval.